1: Afspraken Afspraken voor bezoek of behandeling worden altijd vooraf telefonisch, per mail of mondeling gemaakt. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Bij het maken van een afspraak stemt de (ouder van) cliënt in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina vermeld. 

2: Contra-indicaties Bij de eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Praktijk Ben je Eigen Wijsje besluiten om de behandeling niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts. Om te voorkomen dat u op een afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raden wij nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen. Wanneer u ook maar enige twijfel heeft, dient u altijd eerst contact op te nemen met de huisarts voordat een afspraak bij Praktijk Ben je Eigen Wijsje gemaakt wordt. 

3: Annuleren Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan is Praktijk Ben je Eigen Wijsje helaas genoodzaakt het afgesproken tarief in rekening te brengen. Indien u te laat op de afspraak verschijnt wordt deze tijd gekort op uw behandeling. 

4: Betalingen Alle behandelingen kunnen per bank (binnen 14 dagen) of contant (direct) betaald worden. 

5: Aansprakelijkheid Praktijk Ben je Eigen Wijsje is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiele en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen. Wanneer u zich laat behandelen bij Praktijk Ben je Eigen Wijsje, dan is dit geheel op eigen risico. 

6: Intake van uw gezondheid Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient u dit vooraf door te geven.

Praktijk Ben je Eigen Wijsje is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet volledig inlichten van de medische informatie die voor de behandeling van belang zijn. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind. 

7: Privacy Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. Persoonlijke en medische gegevens worden op een veilige manier opgeborgen. Zie ook punt 12: Privacybeleid. 

8:Uitsluiting van deelname en behandeling Praktijk Ben je Eigen Wijsje behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten. 

9: Overig De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Praktijk Ben je Eigen Wijsje te allen tijde worden gewijzigd. 

Praktijk Ben je Eigen Wijsje is per 1 januari 2021 erkend alternatief therapeut volgens de wet WKKGZ aangesloten bij het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten (www.catcollectief.nl) en bij het GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten (www.gatgeschillen.nl). 

10: Supplementen/geneesmiddelen Supplementen/geneesmiddelen worden door Praktijk Ben je Eigen Wijsje niet voorgeschreven. Praktijk Ben je Eigen Wijsje is niet verantwoordelijk voor het weglaten van supplementen/geneesmiddelen door ouders/voogden en of kinderen doordat na behandeling klachten zijn verdwenen. Dit dient altijd in overleg te gaan met behandelend (huis)-arts. 

11: Klachten Bent u om de een of andere reden niet tevreden, of heeft u een klacht kunt u dit ten alle tijde bekend maken bij Praktijk Ben je Eigen Wijsje. Ik ga graag met u in gesprek om samen een oplossing te vinden. Komen wij er samen niet uit dan is er de mogelijkheid om via de beroepsvereniging CAT bemiddeling aan te vragen. Via deze instanties zal de klacht dan verder behandeld worden. Klachten kunnen schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt worden. 

12: Privacybeleid 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) In het kader van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is Praktijk Ben je Eigen Wijsje zich verplicht te houden aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat Praktijk Ben je Eigen Wijsje de persoonsgegevens die van u en of uw kind worden verzamelt onder strikte regels moet bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken. Tevens moet vast staan welke gegevens van u bewaard worden en voor welk doel. 

Wij vragen van u de volgende gegevens voor de volgende doeleinden: 

Wat: 

  • Naam, adres, postcode en woonplaats 
  • Telefoonnummer en/of e-mail adres 

Waarvoor: Contactgegevens, basisadministratie 

Wat: 

  • Geboortedatum 

Waarvoor: basisadministratie 

Wat: 

  • Huisarts 
  • behandelend specialist 

Waarvoor: Om eventueel en alleen met toestemming van de (ouder van) cliënt contact op te nemen voor overleg en/of informatie betreffende de behandeling(en). 

Wat: 

  • Alle relevante gegevens m.b.t. de klacht, gezondheidssituatie en gezondheidsverleden 
  • Eventueel medicijn gebruik 
  • Eventueel supplementen gebruik 

Waarvoor: Afstemmen van de behandeling(en), zo effectief mogelijk inzetten van de behandeling(en). 

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard. De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar. 

Iedere (ouder van) cliënt heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen (na schriftelijk verzoek). Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt alleen verstrekt na een schriftelijke toestemmingsverklaring van de (ouders van) cliënt.